Rozdzielność majątkowa w Opolu Lubelskim

Rozdzielność majątkowa Opole LubelskieKancelaria Notarialna Tomasz Widanki oferuje usługi związane z rozdzielnością majątkową dla klientów w Opolu Lubelskim. Notariusz zajmuje się sporządzaniem umów rozdzielności majątkowej. Zapewniamy pełną dyskrecję i rzetelność w każdym przypadku.

Czym jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków to specyficzny rodzaj ustroju majątkowego w małżeństwie, który zakłada brak wspólnego majątku małżonków podczas trwania związku. Każde z małżonków posiada swój majątek osobisty, a dopiero po ustaniu tego ustroju następuje wyrównanie dorobków.

Dorobek każdego z małżonków to wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty nabyte przed zawarciem umowy oraz te, które zostały odziedziczone, otrzymane jako darowizna czy z tytułu odszkodowania. Dolicza się natomiast wartość darowizn dokonanych przez jednego z małżonków (z wyjątkiem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych), usług świadczonych na rzecz majątku drugiego małżonka oraz nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.

Wyrównanie dorobków następuje po ustaniu rozdzielności majątkowej, na przykład w wyniku rozwodu czy separacji. Małżonek, którego dorobek jest mniejszy, może żądać wyrównania dorobków poprzez zapłatę lub przeniesienie prawa. W przypadku śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków może być korzystna dla par, które chcą zachować niezależność majątkową podczas trwania małżeństwa, ale pragną sprawiedliwego podziału majątku po jego ustaniu. Przed podjęciem decyzji o wyborze ustroju majątkowego warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże przeanalizować sytuację i zaproponować optymalne rozwiązania.