Testamenty notarialne

 

Testamenty notarialnePomagamy w sporządzaniu testamentów notarialnych, zapewniając profesjonalizm i pełną dyskrecję. Nasza kancelaria oferuje bezpłatne spotkania informacyjne, podczas których omawiamy wszystkie aspekty związane z tworzeniem testamentu, a w tym wymagane dokumenty i koszty.

Rodzaje testamentów

Testamenty są ważnym elementem prawa spadkowego, pozwalającym na uregulowanie kwestii majątkowych po śmierci. Wyróżnia się dwa główne rodzaje testamentów: zwykłe i szczególne. Pierwsze z wymienionych są uregulowane w kodeksie cywilnym i dzielą się na trzy podstawowe rodzaje:

  • testament holograficzny – jest to testament, który spadkodawca pisze w całości pismem odręcznym, opatrując go podpisem i datą;
  • testament notarialny – przygotowywany w formie aktu notarialnego przez notariusza, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o notariacie;
  • testament alograficzny – spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec urzędnika (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w obecności dwóch świadków.

Testamenty szczególne różnią się od zwykłych tym, że ich moc prawna jest ograniczona w czasie i mogą być sporządzone tylko w określonych okolicznościach. Wyróżniamy trzy rodzaje testamentów szczególnych:

  • testament ustny – sporządzany w obecności przynajmniej trzech świadków, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub gdy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione;
  • testament podróżny – sporządzany podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym, gdzie spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę dowódcy statku lub jego zastępcy, w obecności dwóch świadków;
  • testament wojskowy – możliwy do sporządzenia w czasie mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli przez żołnierzy, pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych, osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym oraz inne osoby cywilne znajdujące się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych. Spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie sędziemu wojskowemu, a także jednocześnie obecnym dwóm świadkom lub trzem świadkom, jeżeli nie może się podpisać.

Każdy z nich ma swoje specyficzne cechy i warunki, które muszą być spełnione, aby testament był ważny.