Darowizny notarialne

Darowizny notarialneDarowizna to jedno z najstarszych i najbardziej powszechnych działań prawnych, które polega na bezpłatnym przekazaniu własności od jednej osoby do drugiej. Pomagamy naszym klientom w prawidłowym przeprowadzeniu tego procesu, zapewniając profesjonalizm, rzetelność i pełne zrozumienie prawa. Notariusz Tomasz Widanka sporządza akty notarialne darowizn, które są niezbędne do przekazania własności nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach i innych wartości majątkowych. Zapewniamy również doradztwo w zakresie podatków i opłat związanych z darowizną notarialną.

Kiedy darowizna powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego?

Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak darowizna zostanie dokonana w innej formie i przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione, umowa darowizny staje się ważna.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych przedmiotów darowizny, polskie prawo wymaga obowiązkowej formy aktu notarialnego. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości, własności innych nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W takich przypadkach zmiana właściciela musi zostać wykazana w księdze wieczystej, co wymaga interwencji notariusza.

Ponadto akt notarialny jest wymagany również wtedy, gdy umowa darowizny ma zostać wykonana w przyszłości lub zawiera szczególne warunki.