Rozdzielność majątkowa w Lublinie

Rozdzielność majątkowa LublinKancelaria zajmuje się sporządzaniem rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego dla klientów z Lublina i okolic. Rozdzielność majątkowa to umowa, która reguluje kwestie finansowe między małżonkami. Może być ona podpisana przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie. Nasza kancelaria pomaga w przygotowaniu takiej umowy, dbając o to, aby była ona zgodna z prawem i chroniła interesy obu stron. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie procesu, od doradztwa, przez sporządzenie intercyzy, aż po jej notarialne poświadczenie.

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie?

Rozdzielność majątkowa jest umową między małżonkami, która określa ich prawa i obowiązki majątkowe. Często może się wydawać, że małżonkowie z rozdzielnością majątkową nie mogą po sobie dziedziczyć. Jednakże ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na prawo do dziedziczenia.

W przypadku śmierci małżonka, dziedziczenie odbywa się zgodnie z testamentem lub, w przypadku jego braku, zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Pierwszeństwo do dziedziczenia mają dzieci zmarłego oraz współmałżonek, również w sytuacji, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową.

Intercyza pozwala na określenie majątków małżonków oraz chroni ich dobra przed negatywnymi konsekwencjami długów zaciągniętych przez partnera. Jednak po śmierci jednego z małżonków, drugi z nich podlega zasadom dziedziczenia, które nie pozwalają na odseparowanie długów od majątku. Żyjący małżonek musi zdecydować, czy przyjmuje spadek z jego konsekwencjami, czy odrzuca go.