Akty notarialne Świdnik

Akty notarialne ŚwidnikW zakresie aktów notarialnych obsługujemy klientów ze Świdnika i okolic. Kancelaria gwarantuje pełną obsługę notarialną, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie czynności są realizowane z pełnym zaangażowaniem oraz dbałością o szczegóły. Naszym celem jest zapewnienie klientom odpowiedniego zabezpieczenia prawnego ich interesów.

Co jest potrzebne do zawarcia aktu notarialnego?

Pierwszym krokiem w procesie zawarcia aktu notarialnego jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających tożsamość stron uczestniczących w czynności. W przypadku osób fizycznych będzie to dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Osoby prawne muszą przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej podmiot, jeśli nie występuje ona we własnym imieniu.

W zależności od rodzaju transakcji, do zawarcia aktu notarialnego potrzebne będą różne dokumenty. Przykładowo, w przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne będzie przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości, takich jak akt własności, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czy odpis z księgi wieczystej. W przypadku spisywania testamentu niezbędne będzie określenie majątku oraz wskazanie spadkobierców.

Jeżeli w transakcji uczestniczy pełnomocnik jednej ze stron, konieczne jest przedstawienie notariuszowi pełnomocnictwa udzielonego przez tę stronę. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w formie aktu notarialnego. Ważne jest, aby pełnomocnictwo zawierało wszystkie informacje dotyczące uprawnień pełnomocnika oraz zakresu jego działania.