Akty notarialne w Lublinie

Akty notarialne LublinAkty notarialne są dokumentami o szczególnym znaczeniu prawnym, które wymagają sporządzenia przez notariusza. Nasza kancelaria gwarantuje profesjonalizm, rzetelność i pełne zaangażowanie w każdym powierzonym nam zadaniu. Obsługujemy klientów z Lublina i okolic. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, a także jasne i przejrzyste warunki współpracy. Naszym celem jest zapewnienie usług notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kiedy należy sporządzić akt notarialny?

Akt notarialny to specjalny rodzaj dokumentu sporządzanego przez notariusza. Jego głównym zadaniem jest nadanie mocy prawnej różnym czynnościom, takim jak sprzedaż nieruchomości, spisanie testamentu czy założenie spółki. Akt notarialny charakteryzuje się wysokim stopniem wiarygodności, gdyż potwierdza tożsamość stron, treść ich oświadczeń oraz ich wolę prawną.
Ważną cechą aktu notarialnego jest jego forma pisemna, która gwarantuje trwałość i przejrzystość dokonywanych czynności. Ponadto akt notarialny ma klauzulę wykonawczą, co oznacza, że może być bezpośrednio egzekwowany przez komornika sądowego w przypadku niewykonania zobowiązań przez jedną ze stron.

W polskim prawie istnieje szereg sytuacji, w których konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Przykłady takich przypadków to m.in.:

  • sprzedaż nieruchomości,
  • ustanowienie prawa użytkowania wieczystego,
  • sporządzenie testamentu,
  • założenie spółki kapitałowej.

Warto więc rozważyć sporządzenie aktu notarialnego w sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy chcą Państwo zabezpieczyć swoje prawa i interesy w sposób trwały oraz pewny.